บรรณานุกรม

posted on 29 Aug 2010 01:10 by mancrea in reference

      บรรณานุกรม  

 

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

http://www.spo.moph.go.th/tour/ralai/ralai.htm

http://www.moohin.com/trips/suphanburi/watparayrai/

http://www.annaontour.com/province/suphanburi/phalaylai-temp.php 

 

 

ประวัติวัดพระลอย

http://www.plazathai.com/show-200139.html 

http://www.thai-tour.com/thai-tour/central/suphanburi/data/place/pic_wat-phra-loy.htm

 

 

ประวัติวัดแค

http://www.phrathai.net/node/1042

http://www.komchadluek.net/detail/20090522/13726/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88...%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.html

http://www.amulet.in.th/forums/view_topic.php?t=2380 

 

 

วัดสำปะซิว อ.เมือง

http://www.komchadluek.net/detail/20100212/48069/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0% B8%8A%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0% B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A...%E0%B8%AA% E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81% E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97% E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB% E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A7% E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0% E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A7.html 

 

เจดีย์ยอดเหล็ก

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=resourceoflife&group=36

 

วัดบ้านกร่าง

http://www.thaitravelland.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538838397&Ntype=26

http://www.mochit.com/place/2465

http://www.ezytrip.com/Thailand/th/Central/SuphanBuri/03074/03074.htm

http://www.holidaythai.com/suphanburi_attractions_detail_1508.htm

http://www.thaipra.com/article_detail.php?a_id=24&a_cate=0

http://travel.kapook.com/view2451.html 

 

 

 

ประวัติ หลวงพ่อทองสัมฤทธิ์ วัดสำปะซิว

http://www.komchadluek.net/detail/20100212/48069/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A...%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A7.html 

 

พระกรุวัด

http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538618199&Ntype=40

 

ย้อนตำนาน

http://travel.sanook.com/news/news_08375.php

 

หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่

http://www.kanesorn.com/view-357.php

http://www.sakdaamulet.com/product.detail_583094_th_2683689

http://www.kanesorn.com/view-310.php

http://www.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=3894052 

 

ประวัติวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 http://www.sadoodta.com/content/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5

http://www.annaontour.com/province/suphanburi/wadprasrirattanamahathat.php

 

ประวัติวัดพระนอน

http://www.hamanan.com/tour/supranburi/pranontemple.html

http://www.annaontour.com/province/suphanburi/wadpranon-temp.php

 

 

พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว สุพรรณบุรี

http://www.amulet.in.th/forums/view_topic.php?t=2206

http://www.pantown.com/board.php?id=27010&area=4&name=board5&topic=251&action=view http://www.ittipatihan.com/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%92-%E0%B8%9B%E0%B8%B5.html

 

 

ศาลตายาย

http://www.prapaneethai.com/th/belief/center/view.asp?id=0106