หลวงพ่อดำ ประดิษฐานณ วัดหนองเพียร

หลวงพ่อดำประดิษฐาน ณ วัดหนองเพียร ถ.ศรีประจันต์-ดอนเจดีย์ ม.2ต.บางงามอ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ของอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์จวบกับพระอาจารย์ฉุยวัดหนองเพียร เป็นผู้ปั้น-สร้างขึ้นมา เมื่อปี 2516 หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยหรือเรียกว่า ปางสะดุ้งมาร / มารสะดุ้ง บานฐานบัว
ในการสร้างองค์หลวงพ่อดำได้มีการบรรจุพระเครื่องไว้มากมาย เช่นสมเด็จวัดระฆัง พระขุนแผนวัดบ้านกร่างพระผงสุพรรณ พระกรุเก่า ๆ ของสุพรรณ และพระเครื่องของเกจิสุพรรณและจังหวัดอื่นๆ โดยการบรรจุพระเครื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการขุดเจาะของผู้มิหวังดีพระอาจารย์จวบกับพระอาจารย์ฉุยจึงได้นำพระเครื่องเหล่านั้นโบกทับด้วยปูนเป็นเนื้อเดียวกับองค์หลวงพ่อดำ
และอีกประการหนึ่งจึงทำให้หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์แบบครอบจักรวาลขอสิ่งใดก็ได้สมดังความปรารถนา ดังจะเห็นได้จากในงานปิดทองพระหลวงพ่อดำ

ประจำปีที่จะมีภาพยนต์ดนตรี ลิเก มาแก้บนหลวงพ่อเป็นประจำทุกปี

Comment

Comment:

Tweet

หลวงพ่อดำ วัดหนองเพียร ศักดิ์สิทธิ์มากครับ

#1 By Buddha (115.67.66.191) on 2011-10-02 22:39