บรรณานุกรม

posted on 29 Aug 2010 01:10 by mancrea in reference

      บรรณานุกรม  

 

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

http://www.spo.moph.go.th/tour/ralai/ralai.htm

http://www.moohin.com/trips/suphanburi/watparayrai/

http://www.annaontour.com/province/suphanburi/phalaylai-temp.php 

 

 

ประวัติวัดพระลอย

http://www.plazathai.com/show-200139.html 

http://www.thai-tour.com/thai-tour/central/suphanburi/data/place/pic_wat-phra-loy.htm

 

 

ประวัติวัดแค

http://www.phrathai.net/node/1042

http://www.komchadluek.net/detail/20090522/13726/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88...%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.html

http://www.amulet.in.th/forums/view_topic.php?t=2380 

 

 

วัดสำปะซิว อ.เมือง

http://www.komchadluek.net/detail/20100212/48069/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0% B8%8A%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0% B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A...%E0%B8%AA% E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81% E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97% E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB% E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A7% E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0% E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A7.html 

 

เจดีย์ยอดเหล็ก

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=resourceoflife&group=36

 

วัดบ้านกร่าง

http://www.thaitravelland.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538838397&Ntype=26

http://www.mochit.com/place/2465

http://www.ezytrip.com/Thailand/th/Central/SuphanBuri/03074/03074.htm

http://www.holidaythai.com/suphanburi_attractions_detail_1508.htm

http://www.thaipra.com/article_detail.php?a_id=24&a_cate=0

http://travel.kapook.com/view2451.html 

 

 

 

ประวัติ หลวงพ่อทองสัมฤทธิ์ วัดสำปะซิว

http://www.komchadluek.net/detail/20100212/48069/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A...%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A7.html 

 

พระกรุวัด

http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538618199&Ntype=40

 

ย้อนตำนาน

http://travel.sanook.com/news/news_08375.php

 

หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่

http://www.kanesorn.com/view-357.php

http://www.sakdaamulet.com/product.detail_583094_th_2683689

http://www.kanesorn.com/view-310.php

http://www.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=3894052 

 

ประวัติวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 http://www.sadoodta.com/content/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5

http://www.annaontour.com/province/suphanburi/wadprasrirattanamahathat.php

 

ประวัติวัดพระนอน

http://www.hamanan.com/tour/supranburi/pranontemple.html

http://www.annaontour.com/province/suphanburi/wadpranon-temp.php

 

 

พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว สุพรรณบุรี

http://www.amulet.in.th/forums/view_topic.php?t=2206

http://www.pantown.com/board.php?id=27010&area=4&name=board5&topic=251&action=view http://www.ittipatihan.com/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%92-%E0%B8%9B%E0%B8%B5.html

 

 

ศาลตายาย

http://www.prapaneethai.com/th/belief/center/view.asp?id=0106

http://flashmini.com/thailand/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/travel/index.php

http://www.folktravel.com/archive/san-tayai.html

http://www.holidaythai.com/9kimjor/blogs-1652.htm

 

 

หลวงพ่อวัดบางแอก สามชุก

http://horamahawed.com/content.php?cate=luck_location&id=3

 

 

หลวงพ่อดำ ประดิษฐาน ณ วัดหนองเพียร

http://www.hamanan.com/tour/supranburi/pranontemple.html

http://www.annaontour.com/province/suphanburi/wadpranon-temp.php

 

 

ประวัติหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว

----

 

พระพุทธโค

 http://www.bp.or.th/webboard/index.php?topic=14570

 

วัดทับกระดาน

http://www.holidaythai.com/9kimjor/blogs-1652.htm 

 

หลวงปู่เนียม วัดน้อย บางปลาม้า

http://webboard.mthai.com/7/2006-06-20/245721.html

http://www.amulet2u.com/board/q_view.php?c_id=4&q_id=1446

http://www.itti-patihan.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.html

http://www.infoforthai.com/forum/topic/1394

http://www.kaskaew.com/index.asp?contentID=10000004&title=%CB%C5%C7%A7%BB%D9%E8%E0%B9%D5%C2%C1&getarticle=120&keyword=&catid=18&title=&bttcol=False

http://www.holidaythai.com/9kimjor/blogs-1652.htm 

 

 

edit @ 31 Aug 2010 17:29:39 by none

edit @ 31 Aug 2010 17:44:41 by none

Comment

Comment:

Tweet

HtpLx2 <a href="http://dfmzfofsutrs.com/">dfmzfofsutrs</a>, [url=http://sdzcvmlvaehy.com/]sdzcvmlvaehy[/url], [link=http://vatryfsrrtsr.com/]vatryfsrrtsr[/link], http://lzwnrhdfukxs.com/

#8 By newiflb (202.213.236.30) on 2010-10-20 15:37

comment3, cialis on line, free online dating, cigarettes, adult sex dating, free christian dating sites, rimonabant, phentermine,

#7 By Cialis (174.122.84.162) on 2010-10-19 08:32

comment5, Adult Dating, free online dating services, cigarettes, Cialis, Adult Dating, free uk dating sites, cialis.com, adult sex dating, colorado dating services, Levitra, Phentermine,

#4 By telephone dating services (61.19.205.200) on 2010-10-19 02:35

h0382q <a href="http://eyuqlubbskiy.com/">eyuqlubbskiy</a>, [url=http://ndeycmvkqmrv.com/]ndeycmvkqmrv[/url], [link=http://bmtzzsxhoctc.com/]bmtzzsxhoctc[/link], http://vwszppfzaxfh.com/

#3 By ljpgre (195.229.241.178) on 2010-10-13 23:52

JAEtFh <a href="http://rcaraxdgmzmr.com/">rcaraxdgmzmr</a>, [url=http://txwayfbdxeli.com/]txwayfbdxeli[/url], [link=http://dzsmmxbbekih.com/]dzsmmxbbekih[/link], http://jcipmkfkchwf.com/

#2 By nlohxc (121.181.129.78) on 2010-10-13 23:51

ZzLnaR <a href="http://aijjlqdsdmkx.com/">aijjlqdsdmkx</a>, [url=http://celyxpuhwlji.com/]celyxpuhwlji[/url], [link=http://bxrqyutvhumf.com/]bxrqyutvhumf[/link], http://kovieazgcsny.com/

#1 By jmzlwd (187.111.5.38) on 2010-10-12 14:47