ประวัติหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัว

 

พระครูอุภัยภาดาทรหรือ หลวงพ่อขอมอนิโชภิกขุ วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรียอดพระเกจิอาจารย์แห่ง จ.สุพรรณบุรีท่านได้สร้างพระพุทธโคดมด้วยทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังได้สร้างถาวรวัตถุและสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากมายเพื่อ เป็นอนุสรณ์สถานให้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องราวของพุทธประวัติ นอกจากงานก่อสร้างแล้วหลวงพ่อขอมท่านก็ยังเป็นนักเขียน นักแต่งที่มีความสามารถไม่ยิ่งไม่หย่อนไปกว่าด้านงานก่อสร้าง ผลงานของท่านปรากฏอยู่หลายเรื่องเฉพาะ ที่จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานไปแล้วก็มีเรื่องธรรมฑูตเถื่อน พุทธไกรฤกษ์ สมถะและวิปัสสนาทางด้านวัตถุมงคลที่ท่านอฐิตฐานจิตปลุกเสกนั้น พุทธคุณสูงและโดดเด่นทางด้านคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดกันภัย โชคลาภค้าขาย เมตตามหานิยม

 

 

 

 

หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว

ชั่วโมงเซียนป๋องสุพรรณ-พระหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
"สิบ ล้านองค์" เป็นจำนวนตัวเลขความตั้งใจในการจัดสร้างพระเครื่องและวัตถุมงคลของ พระครูอุภัยภาดาธร หรือที่รู้จัดกันดีในนาม "หลวงพ่อขอม" อดีตเจ้าอาวาส วัดไผ่โรงวัว ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธโคดม" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๒๖ เมตร 

 

Comment

Comment:

Tweet

tongue

#2 By (171.96.240.3|171.96.240.3) on 2015-07-22 22:26

#1 By (27.55.232.19|27.55.232.19) on 2015-05-19 21:48